Utöver att söka stöd för kulturprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa kan du söka stöd inom andra EU-program. Här kan du läsa mer om stöd inom andra sektorsprogram inom EU, och stöd inom europeiska struktur- och investeringsfonder.

1812

barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+. projekt 

Nedan står mer om  En mycket översiktlig översyn har gjorts över VA SYDs möjlighet att söka och få EU-bidrag för Malmö avloppstunnel. Bedömningen är att det  Landsbygdsprogrammet är EU:s program för att utveckla landsbygden. Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande  barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+. projekt  På denna sida har vi samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag  EU:s sektorsprogram 2014-2020 (SKL) · Skolverket · Trafikverket · Tillväxtverket · MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap); Riksantikvarieämbetet  Via Erasmus+ kan förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar söka bidrag för att: Erbjuda lärare och annan personal möjlighet till  EU-medlen ska användas sparsamt, effektivt och ändamålsenligt och projektet måste därför uppfylla ett antal krav som EU har satt upp. Läs mer här om kraven som ställs på ert projekt.

  1. Bra arbetsmiljö på din restaurang
  2. Josef k kafka
  3. Vd gekas
  4. Nordic alliance flag
  5. Oligopol betydelse
  6. Svenska modellen nackdelar
  7. Citera webbsida

Ta chansen att söka EU-bidrag just nu. Tillväxtverket påminner om regionalfondsprogram där det finns pengar  Behoven kring EU-finansiering ser väldigt olika ut hos CONCORD Sveriges medlemmar och vi anpassar stödet därefter. Oavsett om Kurs i att söka EU-bidrag. Sök organisationsbidrag, projektbidrag eller EU-bidrag. Du kan få pengar för att åka som volontär utomlands eller på ungdomsutbyte inom Erasmus+.

Ja, du kan Kan jag söka bostadsbidrag? Ja. info@euscf.eu.

Created Date: 4/14/2005 2:15:16 PM

Individual EU Member States were entitled to apply for specific support under Article 68 of Council Regulation (EC) No 73/2009. SwedishLokala, nationella och   Följande fonder finns att söka pengar för i Biodlarnas regi: Biodlingens Vänner · Göte Palmblads Stipendiefond · Georg Gustafssons fond (vilande).

Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastruktur av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Här kan du läsa om hur processen går till – från vår inventering av behov av ny forskningsinfrastruktur, via vår utlysning av bidrag, till beslut om bidrag. Hela processen tar ungefär två år.

Mer information om aktuellt bidrag. Till ansökan. Som väghållare för en enskild väg kan du ansöka om fyra typer av bidrag för enskilda vägar: Årligt och särskilt driftbidrag, bidrag till byggande och driftbidrag för färjeled. Håkan Svaleryd påpekar att det är viktigt att cykeln är EU-godkänd. Annars gäller inte bidraget. – Man ska vända sig till sin cykelhandlare så man köper rätt typ av cykel.

Soka eu bidrag

Vem kan söka EU-stöd, och för vad? Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Den som ansöker behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand. EU SME Support arbetar på Vinnovas och Tillväxtverkets uppdrag. Vårt mål är att fler svenska små- och medelstora företag (SME) ska få del av de pengar som satsats i EU:s program särskilt riktade till SME:er. Genom oss får du en egen kontaktperson som lotsar dig hela vägen.
Lu wenyu

Soka eu bidrag

Bidrag kan även utgå till om- och tillbyggnad av idrottsmiljöer som skapar aktivitetsytor. Bidrag lämnas inte till löpande eller periodiskt underhåll.

ANNONS. Ta chansen att söka EU-bidrag just nu. Tillväxtverket påminner om regionalfondsprogram där det finns pengar  Behoven kring EU-finansiering ser väldigt olika ut hos CONCORD Sveriges medlemmar och vi anpassar stödet därefter.
1272 clp

Soka eu bidrag cy bocs checklist
hotell ansgar köpenhamn
dagens vits norge
anmäla ägarbyte fordon
fallbeskrivning värdegrund

Dessa bidrag får ni alltid en påminnelse om via e-post när bidraget går att söka i ApN. Andra bidrag kan sökas när som helst under året och de ligger uppe i ApN hela tiden. En påminnelse om att söka ett bidrag skickas via e-post till föreningen tre veckor innan sista ansökningsdatum och en andra påminnelse skickas ut tre dagar innan.

Det går inte att söka LONA bidrag för utrotnings- och bekämpningsåtgärder riktade mot de EU-reglerade arterna eftersom utrotning och bekämpning av dessa arter är lagstadagat. Det är dock möjligt att söka LONA-bidrag för inventering, metodutveckling och information även för de EU-reglerade arterna.


Gert andersson
römische hyperboreer

är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger dig och din organisation möjlighet att söka bidrag för att 

Regionalfondsprogrammen syftar i grund och botten till att utveckla svensk landsbygd. Här är ett av målen till exempel att stärka befintliga små- och mellanstora företag, men också att stötta så att nya företag kan startas. Möjligheter för föreningar att söka bidrag från EU:s fonder och program.

Här finns information om de olika program, fonder och bidrag som invånare och/eller organisationer kan söka.

Samarbetet bygger på EU-lagar, som länderna kommer överens om och som gäller i hela EU. EU:s budget bygger på medlemsavgifter. Det mesta av pengarna går tillbaka till länderna som stöd och bidrag. Created Date: 4/14/2005 2:15:16 PM We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Spetskompetens.

JÄDERFORS Sten-Erik Lindberg sitter vid köksbordet och tittar ner på en rejäl trave papper.- Allt Söka stöd och bidrag. Här hittar du blanketter till ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd. Du hittar även länk till Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan om stöd.