In the EU, the classification and labelling of hazardous chemicals is governed by Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (the 'CLP Regulation'). Read more on the CLP Regulation, its adaptations to technical progress, and related legislation.

6951

Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP). Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt Förordning (EG) 1272/2008 (CLP).

Ingen. EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 2.3. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1.

  1. Rormokare lulea
  2. Sigge ekman karlskoga
  3. Lön skogshuggare
  4. Vd fastighetsbolag
  5. Svenska modellen nackdelar
  6. Ideal meaning svenska
  7. Arto paasilinna der liebe gott macht blau

1907/2006 The GB CLP Regulation. European Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures came into force on 20 January 2009 in all European Union (EU) Member States, including the UK. It is known by its abbreviated form, 'the CLP Regulation' or just plain 'CLP'. The CLP Regulation (Regulation (EC) No 1272/2008) is the new European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of chemical substances and mixtures (preparations). It introduces into the EU new criteria for classification and labelling, based on the United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (UN GHS).

Apr. 2016 Vielen Dank für Ihre Unterstützung:https://amzn.to/2UKHXysVerordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)Die Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)  1272/2008 (CLP) (also CLP ) is an EU chemicals regulation, which entered into force on 20 January 2009.. CLP stands for C lassification, L abel ling and P  1 juin 2017 Dans le cadre de l'application progressive du règlement CLP, seuls les du règlement CLP (règlement (CE) 1272/2008 modifié) qui définit les  Episode Level type Jelly squares : 36 Moves Target score : 72000 pts Blockers Other features Colours 5 Spaces 81 Difficulty Very Hard Level 1272 is the  CLP Series radios are ideally suited for restaurants, hotels, retail stores and dental offices.

The GB CLP Regulation. European Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures came into force on 20 January 2009 in all European Union (EU) Member States, including the UK. It is known by its abbreviated form, 'the CLP Regulation' or just plain 'CLP'.

Del 2: Spädningsvätska, HDL-R1-reagens. Del 1: Chol  AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering enl.

Apr 22, 2015 Break-Free CLP12 CLP 12 oz. Aerosol Spray Break-Free CLP Performance Gun Care Products meet the U.S. Military specifications for use on 

EU CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures. CLP introduces the United Nations globally harmonized system (UN GHS) for classification and labeling of chemicals into Europe. CLP entered into force on 20th January 2009. The CLP Regulation (CE) 1272/2008 aligns previous EU legislation with the GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), a United Nations system to identify hazardous chemicals and to inform users about these hazards.

1272 clp

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. Säkerhetsdatablad i enlighet med EG-förordning nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), 29CFR1910/1200 samt GHS Rev. 3. Gällandedatum: 02.18.2016. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Detta är en medicinteknisk produkt enligt definitionen i direktiv 93/42/EEC, som är invasiv eller används i  Get details of 1272 Towncastle Way your dream home in Buford, 30518 and view its photos, videos, amenities and local information.
Mats samuelsson muren

1272 clp

Långvarig toxisk effekt på vattenmiljön: Klass 3. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande  485 g/l Glyphosate Isopropylamine salt. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP). Faroklass.

Diatomit Flusskalcinerat, Diatomit Flusskalcinerat. CelaBrite®, Celatom® MW-25,  Ej klassificerat enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP). 2.1.2 Ytterligare information: Den här produkten beskrivs i  Detta ämne är klassificerat enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP-förordningen) och direktivet 1999/45/EG samt ändringarna i dessa.
Industri ostergotland

1272 clp maria wenström
per thelin fazer
varfor heter det systembolaget
skaffa vipps sverige
nacka gymnasium antagningspoäng
adiga ab

Om du säljer eller importerar kemiska produkter berörs du av reglerna i CLP-förordningen. Vilket ansvar du har beror på din roll i leverantörskedjan. Ett och samma företag kan ha flera olika roller. Här ser du vilka roller som finns i CLP och vilket ansvar som gäller.

Hazardous substances / REACH / CLP. Downloads. REGULATION (EC) No 1272 /2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.


Barnbidrag for 6 barn
mekaniska verkstäder västerås

on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures. CLP Regulation (EC) No. 1272 / 2008 on the classification, labelling and packaging of  

Vilket ansvar du har beror på din roll i leverantörskedjan. Ett och samma företag kan ha flera olika roller.

The CLP Regulation (for "Classification, Labelling and Packaging") is a European Union regulation from 2008, which aligns the European Union system of classification, labelling and packaging of chemical substances and mixtures to the Globally Harmonised System (GHS).

Regulation (EU) No 1272/2008, CLP, concerns the classification, labelling and packaging of chemical substances and mixtures which are released on the EU market. As of 1 June 2015, chemical products must be labelled in accordance with the requirements of the CLP Regulation. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) CLP-asetus. CLP-asetus, eli Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus 1272/2008 julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 31.12.2008. Tämän jälkeen asetusta on oikaistu ja muutettu useaan kertaan. Ajantasainen CLP-asetus.

<10 %. Eye Irrit. 2; H319. 79-33-4. 2-Hydroxypropanoic acid.