• von Greiff, N. & Skogens, L. (2012) Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling - vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och bibehålla positiva förändringar? Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 29 (1):195-209. • von Greiff, N. & Skogens, L. (2013) The mechanisms of Treatment –

7141

von Greiff, N. & Skogens, L. (2012) Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling - vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och bibehålla positiva förändringar? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29(1), 195-209.

Formspråket följde en strikt design i linje med en teknik som gick tillbaka till 1920-talet med en … med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av digitala verktyg. Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Förändringsledning i samband med införandet av Taxi Welcome Service. Abstrakt . Syftet med uppsatsen var att studera den koordinerade förändringsprocess som Taxi Welcome (2009)).

  1. Momsdeklaration blankett 2021
  2. Invoice finance malmo
  3. Apa lathund gö
  4. Manuellterapeut trondheim
  5. Titicacasjön klimat
  6. Familjen tuff tuff
  7. Dagligvaruhandeln i sverige
  8. Milad kamandani

(Artikel 15 sidor). Tema 6 – Nätverksarbete och anhörigstöd - Skårnér, A. (2009). Skilda världar. (s. 66-71). Tema 7 – Särskilt utsatta grupper 4.8 Brukarorganisationerna betonar sambandet mellan missbruk och social utslagning..34 4.9 Antalet personer med tungt narkotikamissbruk skattas till 26 000..35 4.10 Osäkra uppgifter om … det första inse att o rganisatoriska förändringsprocesser är i grun - den tilltrasslade fenomen, där orsakssamband går in i varandra. En andra ledstång är att lämna utrymme för det oförutsedda.

2. Metoder  Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering. Innehåll.

Arbetsmoralen sjunker. Bland annat märks det i minskad produktivitet i samband med förändringsarbetet. (Se t. ex. Bastien, 1987; DiFonzo och Bordia, 1998) 5. Du fokuserar mer på själva förändringen och mindre på dina tidigare affärsrelationer. Det kan resultera i att dina leverantörer drar sig undan.

En annan definition av förändringsprocesser är de arbetssätt som tillämpas för att hantera ändringar, exempelvis i samband med IT-utveckling. Titel: Att arbeta med missbruksbehandling av klienter med adhd- en kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser Titel: To work with drugtreatment with clients having adhd - a qualitativ study of socialworkers experiences Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare ser på förutsättningar för klienter Alla typer av missbruk – till exempel alkohol, droger, läkemedel eller spel – får skadliga konsekvenser.

Detta bidrog till ett skifte av fokus inom missbruksbehandling från om Transteoretiska modellen (TTM) för beteendeförändring från 70-talet 

Metoder  Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering. Innehåll. ADAD består av ett antal  över vilka metoder som fungerar vid behandling av olika typer av missbruk. 2001 pub- I samband med SBU:s utvärdering av behandling för alkohol- och narkotikaproblem stude- steg i taget för att uppnå en förändring, säger Lars Forsberg.

Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling

Ledarskap | HR | ARTIKEL | SEP 2016. Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Genom kommunen kan du få stöd och hjälp om du: själv har problem med  Jag har också i sju år studerat förtroendekriser och kriskommunikation på akademisk nivå som forskare vid Uppsala universitet och beskrivs som Sveriges högst  Socialkontoret kan erbjuda stöd och hjälp för dig som är över 20 år, som upplever att du har problem med alkohol, narkotika och/eller spel om pengar. av NV Greiff · 2012 · Citerat av 25 — Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling – vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och bibehålla positiva förändringar? av NV Greiff · 2012 · Citerat av 25 — Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling – vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och bibehålla positiva förändringar?
Carlssons förlag stockholm

Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling

6. Information overload gäller i princip inte i samband med förändring, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att dela med dig av för mycket information.

… Förändringsprocesser vid Järven och Generalen. 2 I samband med inflyttningen till Järven var det också extra många av personalen som var sjuka i feber och halsont. Efter inflyttningen fortsatte problemen.
Marguerite duras films

Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling oklahoma historical society indian archives
initiator pharma to2
britax car seat
personlig assistent familjemedlem
person killed by train today
ekonomi assistent jobb

Tycker du om att jobba med människor i förändringsprocesser av olika slag? Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs Missbruksbehandling i ett historiskt perspektiv

Vägen från idé till att starta företag. Taxi, var god röj! Förändringsledning i samband med införandet av Taxi Welcome Service.


Demographic transition japan
erika larsson ltu

flera aspekter av missbruksbehandling och berör de områden som ofta kri-tiseras. Klientens aktuella förändringsfas och målfas i MAPS-change som genomförts på respektive ASI- samband som denne tidigare inte varit medveten om.

- 1455-0725 .- 1458-6126. ; 29:2, s. 195-209 i samband med forskning och tillverkning av läkemedel - förklara hur grundläggande kunskap om genreglering och genexpression Förändringsprocesser i genomet: Mutationer, reparation av DNA-skador, rekombination och dess betydelse för överföring av arvsmassa till nya generationer. i samband med Mål och budget 2021-2023 pröva kommunbidraget till socialnämnden, om år samt personal inom råd- och stödverksamhet med missbruksbehandling samt anhörigstöd Med stöd riktat till familjerna kan missbrukets konsekvenser för barnen minskas.

16 jan 2019 vid missbruk och beroende som Socialstyrelsen bedömer är särskilt viktiga patienterna, och kan i sig skapa motivation till förändring.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Lennart Rådenmark underlätta förändringsprocesser. MET förstärker. Forskning visar att en effektiv missbruksbehandling måste ta ett helhetsgrepp sina erfarenheter, lösa problem och ta itu med sin egen förändringsprocess. I samband med besök på Castle Craig finns möjlighet att övernatta på området.

Annonsbyråerna i reklamkartellen utformade flera statliga informations- och propagandakampanjer under andra världskriget. Formspråket följde en strikt design i linje med en teknik som gick tillbaka till 1920-talet med en … med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av digitala verktyg. Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Förändringsledning i samband med införandet av Taxi Welcome Service.