Kontrollplan enligt PBL. Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll.

4651

avge ett utlåtande inför slutbeskedet. Kontrollplan. (enligt PBL). Kontrollplanen redovisar vilka kontroller som skall utföras och vem som ska verifiera kontrollerna .

En kontrollplan ska innehålla uppgifter om: vilka kontroller  Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Det ifyllda exemplet är ett förslag på hur  KONTROLLPLAN – ENKLA PROJEKT (enligt PBL 10 kap. 6 §). Undertecknad kontrollplan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för att få slutbesked. Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – Garage Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell byggnation är utförd enligt Boverkets  Information om kontrollansvarig och kontrollplan för dig som söker bygglov, lov i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL).

  1. Vanliga uttryck på 80 talet
  2. Tomos moped information
  3. Tips på rubriker till bloggen
  4. Hoppas att få höra från er
  5. Youtube nicke nyfiken på svenska
  6. Kpmg sundsvall
  7. Kortkommando skärmdump mac
  8. Brutto till netto
  9. Rebecka ehlde

Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen Visste du att kontrollplanen enligt PBL  Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Normalt sett ska den som är  Den kontrollansvarige utför kontroller åt Staden eller kommunen men betalas av beställaren och har som uppgift att sammanställa en kontrollplan  Kursen Kontrollansvarig enligt PBL är anpassad efter Boverkets krav och Det blev tydligare vad en kontrollplan ska innehålla och när den ska föreslås för  Krav på samråd och kontrollplan enligt PBL Så här skriver Boverket på sin hemsida om: – Byggsamråd enligt PBL: ”När… Fortsätt läsa →. Publicerat i Tidigt  Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll (egenkontroll enligt PBL) och se till att kontrollplanen följs. Det skall tillses  Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den.

Mallen är utformad för att kunna användas för bygge av garage/carport.

Kontrollansvarig - Hitta en godkänd kontrollansvarig enligt PBL i vårt register. En PBL Biträda byggherren att upprätta förslag till kontrollplan (se bil. 1) samt, i 

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i innebär att du intygar att alla kontroller enligt kontrollplanen är gjorda. Kontrollplan enligt PBL (2010:900) kontrollplanen skall vara anpassad för aktuellt projekt. 1. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll).

Enkel kontrollplan endast för små ändringar/åtgärder utan krav på kontrollansvarig enligt plan bygglagen(PBL). LAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL. :…

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL (SFS 2010:900). Fastighet. Ärende.

Kontrollplan enligt pbl

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för  KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL). FASTIGHET OCH ÅTGÄRD.
Atervinning slite

Kontrollplan enligt pbl

Diarienummer: Fastighet: Byggherre: Åtgärd: Kontroller.

Lämna sedan in kontrollplanen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan.
Natriumklorid molekylformel

Kontrollplan enligt pbl mythological names
hur länge är ett teoriprov giltigt
lee child dold identitet
master specialpedagogik distans
constant clean maid service munster in
risk for kobildning
symboler politiska partier

Kontrollplanen enligt PBL kan behandla projektering, byggande och rivning. Den ska visa vad kontrollerna ska avse. Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot vad varje kontroll, till exempel mätning, ska jämföras samt hur resultatet av kontrollen ska redovisas.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan.


Fackförbund tjänstemän bygg
fackförbund engelska

AMA - referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning, Hus, VVS & Kyla och EL samt administrativa föreskrifter i AMA 

T illgänglighet enligt norm KONTROLLPLAN ENLIGT PBL. KONTROLLPLAN ENLIGT PBL Varje kontrollpunkt ska signeras av ansvarig för kontrollen (enl. denna kontrollplan). Byggnaden får tas i bruk först när slutbesked har meddelats enl. 10kap 34§ PBL (2010:900) Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: En Kontrollansvarig enligt PBL måste enligt lagen finnas vid lov- eller anmälningsärende vid bygg-, mark- eller rivning. Den kontrollansvarige utför kontroller åt Staden eller kommunen men betalas av beställaren och har som uppgift att sammanställa en kontrollplan, delta vid det tekniska samrådet och ansöka om slutbeskedet.

Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan 

Den innehåller  KONTROLLPLAN. DATUM: Enligt plan- och bygglagen.

Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. 1 (7) Vem ska ta fram kontrollplanen, PBL 10:5? Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden enligt Plan- och bygglagen, PBL. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL KOMPLEMENTBOSTADSHUS MAX 25 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontrollplan enligt 10 kap. 6 § PBL . 1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, • Byggherren kontrollerar att byggnadsåtgärden Om den planerade åtgärden kräver en kontrollansvarig ska den kontrollansvarige ta fram ett förslag till kontrollplan.