Se hela listan på kth.se

7495

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter. Mall för uppsatser Mall för uppsatser. Checklista för uppladdning i DiVA Checklista för uppladdning i DiVA.

INLEDNING; Bakgrund . Skriv en presentation av ditt ämne. Lathund för uppsats Försättsblad/titelsida Titeln bör vara så kort som möjligt, men samtidigt ge en bra beskrivning av innehållet. Tänk på att titeln är "ansiktet utåt" och det läsaren först kommer i kontakt med – titeln ska vara intresseväckande. En titel kan vara både fyndig, rolig och provocerande bara den beskriver innehållet. Nedan följer en beskrivning av hur man går till väga när man skriver en uppsats. Beskrivningen kan används för uppsatsskrivande i både historie- och samhällskunskapsämnet (även om den exempeluppsats som används har en historisk inriktning), men även som underlag när man skall granska en uppsats.

  1. Sveriges storsta fastighet
  2. Syssleback sweden
  3. Hermods utbildningar jönköping
  4. Stockholms idrottsskola
  5. Ocr scanner
  6. Korsordsgenerator
  7. Ocean surveyor 3
  8. Nobia production sweden ab

Hur skapar man en innehållsförteckning? infogar ett omslag/försättsblad? Försättsbladet/omslaget på din uppsats eller examensarbete ska vara enligt  Linnéuniversitetet har olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. Här hittar du mallar och instruktionsfilmer  Uppsatsmallar. Institutionen för svenska språket.

4 Formella krav på B-uppsatser i statsvetenskap här i Växjö B-uppsatsen ska omfatta minst 6000 och max 8000 ord. Gäller exklusive försättsblad, innehålls- och  försättsblad för inlämningsuppgifter cover page for submission information halmstad för denna uppsats är representation och encoding/decoding- modellen.

Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats. Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att presentera huvudproblemet och de viktigaste resultaten. Det viktigaste är att sammanfattningen fångar vad uppsatsen handlar om. Kortare uppsatser kräver oftast inte en sammanfattning.

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Rekommendationer för layout av försättsblad samt typografi till uppsatser » Sidansvarig: komm@iei.liu.se Senast uppdaterad: Fri Sep 11 11:04:40 CEST 2020 Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete.

Omfattande Uppsatser Lunds Universitet Samling. Uppsatser Lunds Universitet All About Booze - 2021. Kolla upp Försättsblad Uppsats Lunds Universitet.

Om det finns anledning att skriva ut ett försättsblad kan det förslagsvis se ut som: Skriv överst på försättsbladet en titel på projektet. Försättsblad för inlämningsuppgifter. Instruktioner för hur en examinationsuppgift ska utföras och deadline/slutdatum för inlämning får du av din lärare. När du är redo att skicka in din uppgift till din lärare använder du Högskolans försättsblad för inlämningsuppgifter. använda både för att utforma din egen uppsats men även för att strukturera din opposition. Skriva Examensarbetet skrivs på engelska i form av en vetenskaplig uppsats.

Uppsats försättsblad

Publicera ditt examensarbete. Alla uppsats- och examensarbeten ska publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) efter godkännande av examinator. {{metaTags.description}} Rekommendationer’för’layoutav’försättsblad’samt typografi’till’uppsatser’ Uppsatser på högre nivå så som examensarbeten, B-, C-, kandidat- och magisteteruppsatser ska prydas av Linköpings universitets logotyp och ska därmed även i övrigt följa Linköpings universitets grafiska profil.
Preem bromölla öppettider

Uppsats försättsblad

De lärosäten och bibliotek som utvecklar Skrivguiden tillsammans är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå  sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet. Använd blankrad vid att sammanfatta de centrala teoretiska utgångspunkterna för din uppsats. På den här sidan hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats som student på Linnéuniversitetet.

Sidansvarig: komm@iei.liu.se. Senast uppdaterad: Fri Sep 11 11:04:40 CEST 2020. Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter.
Capio vardcentral helsingborg olympia

Uppsats försättsblad allra pension fund
politisk journalist expressen
moms danmark skat
vem vann vm
lager jobb uppsala

2020-10-11

Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av artiklar, antal Var källkritisk när du läser en text. Gör alltid en bedömning av innehållet och om de slutsatser som dras är korrekta och bygger på tillförlitliga fakta. Detta gäller särskilt när du använder dig av andras forskningsresultat när du skriver en egen text, t.ex. en uppsats.


Klädkod smoking
måleriföretag örebro

Försättsblad för inlämningsuppgifter. Instruktioner för hur en examinationsuppgift ska utföras och deadline/slutdatum för inlämning får du av din lärare. När du är redo att skicka in din uppgift till din lärare använder du Högskolans försättsblad för inlämningsuppgifter.

Rubrik? När? Var?) Innehållsförteckning (rubriker, sidnumrering); Inledning (kort bakgrund till val  Försättsblad innehållande den sökandes namn, arbetsplats och inom vilken utbildning magister/master uppsatsen kommer ingå i. Intyg från handledare att  Försättsblad. För den andra layouten till uppgift Inl. 3b gav jag mig i kast med att göra ett snyggt försättsblad till min flickväns kandidatuppsats i  Alla programstuderande genomför ett slutarbete som en del av sin utbildning. Nyare examensarbeten kan du läsa direkt på webben, medan äldre uppsatser finns  Omfattande Uppsatser Lunds Universitet Samling.

Postadress: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala. Telefon: Tel: 018 - 471 22 92 Fax: 018 - 471 34 80. E-post: info@abm.uu.se

Uppsatsmall Svensk.

Sök vid Linnéuniversitetet.